Brug af denne hjemmeside.

Der er billeder på denne hjemmeside som er købt under licens fra stock.adobe.com, så jeg beder om at i ikke kopiere billeder fra siden og bruger dem til jeres egen.

I er velkommen til at linke til siden, være med i at starte en bønnebevægelse, som beder for Danmark. Men der er ikke nogen styrmand uden Jesus, det skal være frit, ingen skal bestemme over andre, men frit som Gud vil virke.


Bibelteksten der bruges til denne hjemmeside er hentet fra Bibelselskabet for Danmark af 1819

Denne ovesættelse bruges med mindre andet nævnes.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media