Bibelen

St. Markus Evangeliet 16

1 Og der Sabbaten var forgangen, kjøbte Maria Magdalene og Maria, Jakobs Moder, og Salome vellugtende Salver, for at komme og salve ham.

2 Og de kom til Graven paa den første Dag i Ugen meget aarle, der Solen gik op.

3 Og de sagde til hverandre: hvo skal vælte os Stenen fra Indgangen til Graven?

4 Og der de saae hen, bleve de vaer, at Stenen var fravæltet; (thi den var meget stor).

5 Og de gik ind i Graven, og saae en ung Person sidde ved den høire Side i et langt hvidt Klædebon, og de forfærdedes.

6 Men han sagde til dem: forfærdes ikke! I lede efter Jesus af Nazareth, den Korsfæstede; han er opstanden, han er ikke her, see, der er Stedet, hvor de lagde ham.

7 Men gaaer bort, siger hans Disciple og Peter, at han gaaer forud for Eder til Galilæa; der skulle I see ham, som han haver sagt Eder.

8 Og de gik hasteligen ud, og flyede fra Graven; men Bævelse og Forfærdelse betog dem, og de sagde Ingen Noget; thi de frygtede.

9 Men der han var opstanden aarle den første Dag i Ugen, aabenbaredes han først for Maria Magdalena, af hvilken han havde uddrevet syv Djævle.

10 Hun gik bort, og kundgjorde det for dem, som havde været med ham, som sørgede og græd.

11 Men disse samme, der de hørte, at han levede, og var seet af hende, troede det ikke.

12 Men derefter aabenbaredes han for to af dem paa Veien i en anden Skikkelse, der de gik ud paa Landet.

13 Og disse gik hen og forkyndte de Andre det; ikke heller dem troede de.

14 Paa det Sidste Aabenbaredes han for de Elleve, der de sadde tilbords, og bebreidede dem deres Vantro og Hjertes Haardhed, at de ikke havde troet dem, som havde seet ham opstanden.

15 Og han sagde til dem: gaaer bort i al Verden, og prædiker Evangelium for al Skabningen!

16 Hvo som troer og bliver døbt, skal blive salig; men hvo som ikke troer, skal blive fordømt.

17 Men disse Tegn skulle følge dem, som troe: i mit Navn skulle de uddrive Djævle; de skulle tale med nye Tunger;

18 de skulle tage paa Slanger, og dersom de drikke nogen Forgift, skal det ikke skade dem; paa de Syge skulle de lægge Hænder, og de skulle helbredes.

19 Da blev Herren, efterat han havde talet med dem, optagen til Himmelen og satte sig hos Guds høire Haand.

20 Men de gik ud og prædikede allevegne, og Herren arbeidede med, og stadfæstede Ordet ved medfølgende Tegn. Amen.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media