Bibelen

St. Mattæus Evangeliet 2

1 Men der Jesus var født i Bethlehem i Judæa, udi Kong Herodes Dage, see, da kom Vise af Østerland til Jerusalem og sagde:

2 hvor er den Jødernes Konge, som er født? thi vi have seet hans Stjerne i Øster, og ere komne at tilbede ham.

3 Men der Kong Herodes det hørte, blev han forfærdet, og al Jerusalem med ham;

4 og der han havde forsamlet alle de Ypperstepræster og Skriftkloge iblandt Folket, adspurgte ham dem, hvor Christus skulde fødes.

5 Men de sagde til ham: i Bethlehem i Judæa; thi der er saa skrevet ved Propheten:

6 og du, Bethlehem i Juda Land! er ingenlunde den mindste iblandt JudaÂ’ Fyrster; thi af dig skal udgaae en Fyrste, som skal være mit Folks Israels Hyrde.

7 Da kaldte Herodes de Vise hemmelig og udspurgte nøie Tiden af dem, naar Stjernen havde ladet sig tilsyne.

8 Og han sendte dem til Bethlehem og sagde: gaaer hen og udspørger flittelig om Barnet; men naar I have fundet det, da forkynder mig det, at jeg og kan komme og tilbede det.

9 Men der de havde hørt Kongen, droge de bort; og see, Stjernen, som de havde seet i Øster, gik hen for dem, indtil den kom og stod ovenover, hvor Barnet var.

10 Men der de saae Stjernen, bleve de saare meget glade.

11 Og de gik ind i Huset, og fandt Barnet med dets Moder Maria, og faldt ned og tilbade det, og oplode deres Liggendefæ og offrede det Gaver, Guld og Røgelse og Myrrha.

12 Og der de vare blevne advarede af Gud i en Drøm, at de skulde ikke vende tilbage til Herodes, fore de ad en anden Vei bort til deres Land.

13 Men der de vare bortfarne, see, da aabenbaredes Herrens Engel for Joseph i en Drøm og sagde: staa op, og tag Barnet og dets Moder, og fly til Ægypten, og bliv der, indtil jeg siger dig til; thi Herodes vil søge efter Barnet, for at omkomme det.

14 Men han stod op, tog Barnet og dets Moder om Natten, og veg hen til Ægypten.

15 Og han blev der, indtil Herodes var død, at det skulle fuldkommes, som var talet af Herren ved Propheten, som siger: fra Ægypten kaldte jeg min Søn.

16 Der Herodes da saae, at han var skuffet af de Vise, blev han saare vred og sendte hen og lod ihjelslaae alle Børn som vare i Bethlehem og i al dens Egn, fra to Aar og derunder, efter den Tid, som han havde udspurgt af de Vise.

17 Da blev det fuldkommet, som talet er af den Prophet Jeremias, som siger:

18 en Røst blev hørt udi Rama, Graad og Skrig og megen Hylen; Rachel begræd sine Børn og vilde ikke lade sig husvale, thi de ere ikke mere.

19 Men der Herodes var død, see, da aabenbaredes Herrens Engel i en Drøm for Joseph i Ægypten, sigende:

20 staa op, og tag Barnet og dets Moder, og drag hen til Israels Land; thi de ere døde, som søgte efter Barnets Liv.

21 Men han stod op og tog Barnet og dets Moder og kom til Israels Land.

22 Men der han hørte, at Archelaus regjerede i Judæa i sin Faders Herodes Sted, frygtede han at komme derhen; men han blev advaret af Gud i en Drøm og veg hen til Galilæas Egne.

23 Og han kom og boede i en Stad, som kaldes Nazareth, at det skulle fuldkommes, som sagt er ved Propheterne: han skal kaldes Nazaræer.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media