Artikler

Jesus er vejen til himmelen

Jeg tænker, at du og jeg ikke er ene om at tænke over livet, ja, og dagen vi skal her fra. Hvad er meningen med livet, er der noget bagefter vi er døde? Er Gud til? Ja hvor er Gud?

Disse er ikke ualmindelige spørgsmål, men spørgsmål der er svar på.

Meningen med dette liv er, at vi finder ind i et samfund, en relation med Gud, vor Skaber, igennem troen på hans Søn, Jesus Kristus, som døde og led på et kors for vores skyld. Ja han tog al den skyld der lå på os alle, tog den på sig, og forsonede, altså betalte, for vore synder, for at vi ikke selv skulle betale for dem, og dø bort fra Gud.

Det vi alle skulle gå igennem, gik han igennem, han tog Guds vrede over synden på sig, og i vort sted, sonede alt det vi har gjort.

Og på den tredje dag efter at han døde, opstod han igen. Jamen hvordan kan jeg bevise at han er opstået? Jesus siger selv, om nogen vil gøre hans vilje, skal han ERFARE, om læren er fra Gud, eller om han talte af sit eget.

Den kristne tro er altså en erfaring, og ikke bare noget uvist, noget man ikke kan blive sikker på.

Men hvad med det andet spørgsmål: Er der noget bagefter vi dør?

Jeg kendte engang en æld gammel kristen, og da han vidste, at hans tid til at dø, stundede til, levede han sådan op, for nu skulle han hjem og være sammen med Gud og Jesus. Gud rørte hans hjerte i den grad, at han glædede sig til at dø bort fra denne verden, han vidste at dette liv ikke var det eneste, men at der var noget på den anden side, som var bedre, større. Og dette bekræftede Gud for ham ved denne længsel.

Men bibelen fortæller også at dette liv blot er en skygge af det der skal komme bagefter. At når vi dør, skal alle stå foran Gud, bøger skal lukkes op, og de der er indskrevet i Livets bog, skal indgø til himmelen, men de der ikke er fundne i den, og som ikke har ladet sig frelse i dette liv, skal indgå til evig skam i helvede.

Dette kan måske lyde som en hård dom, men Gud prøver igen og igen overfor os mennesker, at kalde på os, for at få vores opmærksomhed, for at få os på rette spor, og gøre os klar til den dag vi skal herfra.

Det tredje spørgsmål: Er Gud til?

Ja, jeg har været inde på lidt af det, nemlig, at den kristne tro er en erfaring, men jeg tror nok at alle mennesker på et eller andet tidspunkt har oplevet at Gud har kaldt på dem, på en måde at de ikke var i tvivl om, at det var Gud.

Gud lader os ikke være i uvidenhed, han kalder på os.

Men så det sidste spørgsmål, hvor er Gud?

Til det vil jeg sige, at vi finder vejen til Gud, i troen på Jesus, han er vejen, sandheden og livet, og ingen kommer til Faderen uden ved ham.

Der står i Johannes Evangeliet 3.16: Thi således elskede Gud verden, at han gav sin Søn, den enbårne, at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Dette er tilbudet til dig, dette er Guds udrakte hånd, til dig som læser dette.

Gud kalder på dig, for han ønsker ikke at du skal dø bort fra ham, men han ønsker at du skal være sammen med ham i himmelen for i evighed at være.

Sjælen er evig, og hvor forfærdeligt at ende det forkerte sted, men Gud i sin kærlighed har rakt ud til dig ved sin Søn, Jesus, ved at han døde for dine synder, for at du ikke skulle dø den død som han døde og komme bort fra Gud.

Jesus opstod igen, og ved tro på dette, kan du få evigt liv i eje.

Om du oplever Gud kalde på dig, så bed denne lille bøn, bed den med dit hjerte, men det oprigtigt.

Kære Gud, jeg kommer til dig, beder om at jeg må få tilgivelse for alle mine synder, at jeg må få et liv sammen med dig, at jeg må tro på Jesus, jeg giver mit liv til dig, og beder dig om at føre mig skridt for skridt, hver dag, som jeg lærer dig at kende, og som jeg lærer at følge dig, og gøre som du siger i dit Ord. Jeg beder om at du må komme ind i mit liv, i Jesu navn. Amen.

Om du har bedt denne bøn, ment det af hele dit hjerte, så er du et Guds barn. Men som et nyt barn af Gud, må du have mad til din sjæl, læs i bibelen, kom i en kirke der forkynder at Jesus er vejen til Gud, bed til ham hver dag, lær ham at kende, som han er åbenbaret i bibelen, kom sammen med andre kristne, som kan fortælle dig om livet med Gud.

Ønsker du kontakt for at få svar på nogle af dine spørgsmål, så skriv til auningforjesus@gmail.com

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media